Udział w międzynarodowej konferencji: The 19th International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2013) – Kaunas, Litwa (10.2013).

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w konferencji: 19th International Conference on Information and Software Technologies, która odbyła się na Politechnice w Kownie http://isd.ktu.lt/ICIST2013/ gdzie wspólnie z Agatą Roszkowską z Baden-Württemberg Cooperative State University Stuttgart, Faculty of Technology, Jägerstraße 56, 70174 Stuttgart, Germany zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „The Quality Management Metamodel in the Enterprise Architecture”. Praca ta została opublikowana w materiałach konferencji w wydawnictwie Springer w serii Information and Software Technologies (ISBN 978-3-642-41946). Dr Roszkowski przewodniczył też sesji „Software Engineering”, w tej konferencji.

ICIST’2013

Udział w VIII sympozjum: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. (04.2012)

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, które odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. MCS zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „The Quality Management Metamodel in the Enterprise Architecture”.

Udział w międzynarodowej konferencji: Information Technologies 2011 – Kaunas, Litwa (04.2011)

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w konferencji: 17th International Conference on Information and Software Technologies, która odbyła się na Politechnice w Kownie (http://isd.ktu.lt/it2011/). MCS wspólnie z Szkołą Główna Handlową w Warszawie zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „The Simulation of Software Processes in the Integrated Computer Environment in the Case of Telco Sector”.

IT’2011

Udział w konferencji TIAPiSZ’10 – Warszawa, Szkoła Główna Handlowa (12.2010)

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (http://www.tiapisz.edu.pl/). MCS wspólnie z firmą Homecenter.pl zaprezentował publikację pt. “Budowa celów architektury korporacyjnej dla środowisk zintegrowanych IT w sektorze publicznym”.

TIAPiSZ’10

Udział w międzynarodowej konferencji: BIR’2010 – Rostock, Niemcy (10.2010)

Konferencja BIR 2010

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: 9th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, która tym razem odbyła się na Uniwersytecie w Rostocku Niemcy (http://bir2010.uni-rostock.de/). MCS wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim zaprezentował wyniki prac badawczych pt. “Extension the Capacity of the Cellular Network — Process Simulation and Optimization”, a także był przewodniczącym jednej z sesji: Session 4: Databases and Mobile Computing.

BIR’2010

Udział w sympozjum: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. (04.2010)

Sympozjum

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, które odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. MCS zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „Symulacja Procesów w Informatycznym Środowisku Zintegrowanym w sektorze TELCO”.

MIS’2010

Udział w konferencji TIAPiSZ’09 – Warszawa, Szkoła Główna Handlowa (10.2009)

Konferencja TIAPiSZ 2009

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Głównym celem konferencji była prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia. MCS zaprezentował publikację pt. “Budowa wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych na hurtowni danych”.

TIAPiSZ’09

Udział w międzynarodowej konferencji: BIR’2009 – Kristianstad, Szwecja (10.2009)

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: 8th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, która tym razem odbyła się w Kristianstad University College w Szwecji (http://www.hkr.se/templates/Page____7058.aspx). MCS zaprezentował wyniki prac badawczych pt.“ Quality Management Reference Models for Business Intelligence – Class Systems”.

BIR’2009