Modelowanie architektury systemów informatycznych – budowa architektury korporacyjnej

  • W zakresie modelowania architektury systemów pełnimy rolę architekta rozwiązania przy bardzo dobrej znajomości sektorów i standardów obowiązujących w sektorach:
    • telekomunikacyjnym,
    • finansowym,
    • przemysłowym,
    • publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów i służby zdrowia. Architektura modelowana jest w UML 2.1
  • Budowa architektury korporacyjnej opiera się na naszym doświadczeniu w wypełnianiu roli głównego architekta IT w korporacjach przy znajomości standardu TOGAF oraz technologli integracyjnych opartych o SOA, Business Intelligence, Web Method.