Zintegrowanie i wdrożenie cyklu SLDC WATERFALL z cyklem Scrum (w okresie od 05.2016 do 02.2018)

Wdrożenie w ABC Data S.A. w okresie od 05.2016 do 02.2018 cyklu wytwórczego w IT składającego się z dwóch części tj. części WATERFALL (Analiza, opracowanie architektury: (High Level Design (HLD) + Low Level Design (LLD) ) oraz zintegrowanego z nimi procesu wdrożeniowego opartego o SCRUM, co oznacza połączenie i integrację tych dwóch cykli wytwórczych. Integracja odbywa się na poziomie przypadków użycia (USE CASE) , które są mapowane na User Stories. Zarządzanie procesem jakości architektury.

Przeprowadzenie szkolenia dla Ministerstwie Finansów w zakresie modelowania procesów w technice BPMN 2.0 i zarządzania procesami biznesowymi (09.2011).

W wyniku wygranego przetargu MCS wspólnie z firmą RedPill przeprowadził w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu szkolenie w zakresie modelowania BPMN i zarządzania procesami biznesowymi.

Audyt metodyki wdrożenia systemu IMPULS BPSC dla firmy BPSC S.A. (02.2011)

MCS wykonał na zlecenie firmy BPSC S.A. czołowego dostawcy systemów klasy ERP audyt metodyki wdrażania systemu ERP IMPULS, produktu którego rozwój i sprzedaż jest głównym przedmiotem działalności firmy BPSC S.A.

Nowe wdrożenie (09.2010)

MCS bierze udział we wdrożeniu systemu ERP „Impuls” firmy BPSC S.A. Dr Jerzy Roszkowski pełni rolę Quality Managera po stronie Zamawiającego.

Przeszkolenie klienta w metodyce zarządzania projektami Prince 2 (2010.08)

MCS przeszkolił kierownictwo spółki energetycznej SEJ S. A. w zakresie zarządzania projektami zgodnie z Prince 2. Szkolenie uzyskało bardzo wysoką ocenę klienta

Referencje dr Roszkowski