Usługi doradcze

MCS ma wieloletnie doświadczenie i świadczy usługi doradcze w zakresie:

 • analizy stanu infrastruktury IT (określenie stanu aktualnego i potrzeb w zakresie IT),
 • przygotowania zapytania ofertowego,
 • audytu systemów informatycznych i projektów,
 • przygotowania i organizacji przetargów publicznych w tym:
  • zgodnie z ustawą PZP w zakresie: przygotowania SIWZ, przygotowania projektu umowy, ogłoszenia o przetargu, oceny wniosków, oceny ofert,
  • zgodnie z procedurami dla sektora prywatnego w zakresie: preselekcji oprogramowania, zapytania ofertowego, oceny ofert, prezentacji ofert, negocjacji z oferentami,
 • doradztwa procesowego obejmującego:
  • identyfikację procesów biznesowych,
  • implementację notacji BPMN,
  • budowę kompleksowych modeli procesów biznesowych,
  • opracowywanie pełnej metodyki tworzenia modeli procesów,
  • realizacji projektów usprawniania procesów,
  • opracowywanie mechanizmów zarządzania procesami biznesowymi,
  • wdrażanie podejścia procesowego w sektorze telekomunikacyjnym w oparciu o model Etom,
  • opracowania strategii podnoszenia efektywności funkcjonowania organizacji,