Zintegrowanie i wdrożenie cyklu SLDC WATERFALL z cyklem Scrum (w okresie od 05.2016 do 02.2018)

Wdrożenie w ABC Data S.A. w okresie od 05.2016 do 02.2018 cyklu wytwórczego w IT składającego się z dwóch części tj. części WATERFALL (Analiza, opracowanie architektury: (High Level Design (HLD) + Low Level Design (LLD) ) oraz zintegrowanego z nimi procesu wdrożeniowego opartego o SCRUM, co oznacza połączenie i integrację tych dwóch cykli wytwórczych . Integracja odbywa się na poziomie przypadków użycia (USE CASE) , które są mapowane na User Stories. Zarządzanie procesem jakości architektury.

Umowa ramowa z Transition Technologies S.A. (2011.04)

MCS podpisało umowę ramową o współpracy z Transition Technologies S.A. Przedmiotem współpracy będzie wspólna realizacja projektów w sektorze energetycznym, działalność audytorska i szkoleniowa.

Nowe wdrożenie (09.2010)

MCS bierze udział we wdrożeniu systemu ERP „Impuls” firmy BPSC S.A. Dr Jerzy Roszkowski pełni rolę Quality Managera po stronie Zamawiającego.