Zintegrowanie i wdrożenie cyklu SLDC WATERFALL z cyklem Scrum (w okresie od 05.2016 do 02.2018)

Wdrożenie w ABC Data S.A. w okresie od 05.2016 do 02.2018 cyklu wytwórczego w IT składającego się z dwóch części tj. części WATERFALL (Analiza, opracowanie architektury: (High Level Design (HLD) + Low Level Design (LLD) ) oraz zintegrowanego z nimi procesu wdrożeniowego opartego o SCRUM, co oznacza połączenie i integrację tych dwóch cykli wytwórczych. Integracja odbywa się na poziomie przypadków użycia (USE CASE) , które są mapowane na User Stories. Zarządzanie procesem jakości architektury.

Udział w międzynarodowej konferencji: The 19th International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2013) – Kaunas, Litwa (10.2013).

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w konferencji: 19th International Conference on Information and Software Technologies, która odbyła się na Politechnice w Kownie http://isd.ktu.lt/ICIST2013/ gdzie wspólnie z Agatą Roszkowską z Baden-Württemberg Cooperative State University Stuttgart, Faculty of Technology, Jägerstraße 56, 70174 Stuttgart, Germany zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „The Quality Management Metamodel in the Enterprise Architecture”. Praca ta została opublikowana w materiałach konferencji w wydawnictwie Springer w serii Information and Software Technologies (ISBN 978-3-642-41946). Dr Roszkowski przewodniczył też sesji „Software Engineering”, w tej konferencji.

ICIST’2013

Udział w VIII sympozjum: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. (04.2012)

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, które odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. MCS zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „The Quality Management Metamodel in the Enterprise Architecture”.

Przeprowadzenie szkolenia dla Ministerstwie Finansów w zakresie modelowania procesów w technice BPMN 2.0 i zarządzania procesami biznesowymi (09.2011).

W wyniku wygranego przetargu MCS wspólnie z firmą RedPill przeprowadził w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu szkolenie w zakresie modelowania BPMN i zarządzania procesami biznesowymi.

Udział w międzynarodowej konferencji: Information Technologies 2011 – Kaunas, Litwa (04.2011)

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w konferencji: 17th International Conference on Information and Software Technologies, która odbyła się na Politechnice w Kownie (http://isd.ktu.lt/it2011/). MCS wspólnie z Szkołą Główna Handlową w Warszawie zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „The Simulation of Software Processes in the Integrated Computer Environment in the Case of Telco Sector”.

IT’2011

Umowa ramowa z Transition Technologies S.A. (04.2011)

MCS podpisało umowę ramową o współpracy z Transition Technologies S.A. Przedmiotem współpracy będzie wspólna realizacja projektów w sektorze energetycznym, działalność audytorska i szkoleniowa.

Audyt metodyki wdrożenia systemu IMPULS BPSC dla firmy BPSC S.A. (02.2011)

MCS wykonał na zlecenie firmy BPSC S.A. czołowego dostawcy systemów klasy ERP audyt metodyki wdrażania systemu ERP IMPULS, produktu którego rozwój i sprzedaż jest głównym przedmiotem działalności firmy BPSC S.A.

Udział w konferencji TIAPiSZ’10 – Warszawa, Szkoła Główna Handlowa (12.2010)

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (http://www.tiapisz.edu.pl/). MCS wspólnie z firmą Homecenter.pl zaprezentował publikację pt. “Budowa celów architektury korporacyjnej dla środowisk zintegrowanych IT w sektorze publicznym”.

TIAPiSZ’10

Udział w międzynarodowej konferencji: BIR’2010 – Rostock, Niemcy (10.2010)

Konferencja BIR 2010

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: 9th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, która tym razem odbyła się na Uniwersytecie w Rostocku Niemcy (http://bir2010.uni-rostock.de/). MCS wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim zaprezentował wyniki prac badawczych pt. “Extension the Capacity of the Cellular Network — Process Simulation and Optimization”, a także był przewodniczącym jednej z sesji: Session 4: Databases and Mobile Computing.

BIR’2010

Nowe wdrożenie (09.2010)

MCS bierze udział we wdrożeniu systemu ERP „Impuls” firmy BPSC S.A. Dr Jerzy Roszkowski pełni rolę Quality Managera po stronie Zamawiającego.

Przeszkolenie klienta w metodyce zarządzania projektami Prince 2 (08.2010)

MCS przeszkolił kierownictwo spółki energetycznej SEJ S.A. w zakresie zarządzania projektami zgodnie z Prince 2. Szkolenie uzyskało bardzo wysoką ocenę klienta.

Referencje dr Roszkowski

Udział w sympozjum: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. (04.2010)

Sympozjum

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, które odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. MCS zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „Symulacja Procesów w Informatycznym Środowisku Zintegrowanym w sektorze TELCO”.

MIS’2010

Udział w konferencji TIAPiSZ’09 – Warszawa, Szkoła Główna Handlowa (10.2009)

Konferencja  TIAPiSZ 2009

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Głównym celem konferencji była prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia. MCS zaprezentował publikację pt. “Budowa wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych na hurtowni danych”.

TIAPiSZ’09

Udział w międzynarodowej konferencji: BIR’2009 – Kristianstad, Szwecja (10.2009)

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: 8th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, która tym razem odbyła się w Kristianstad University College w Szwecji (http://www.hkr.se/templates/Page____7058.aspx). MCS zaprezentował wyniki prac badawczych pt.“ Quality Management Reference Models for Business Intelligence – Class Systems”.

BIR’2009