Zarządzanie procesami biznesowymi

Jesteśmy ekspertami w zakresie „Business Process Management”. Jest to metodyka organizacji pracy oraz zestaw narzędzi, które umożliwiają przedsiębiorstwom zwiększenie efektywności i wydajności poprzez modelowanie, automatyzację, reorganizację i optymalizację procesów biznesowych i systemowych. Jesteśmy ekspertami w zakresie analizy, modelowania i architektury procesów oraz architektury systemów IT/systemów informatycznych. Postępujemy zgodnie z wypracowaną i sprawdzoną metodyką. Typowe projekty analityczne prowadzone przez MCS zorganizowane są zazwyczaj w trzy główne fazy: opisową (audytową), analityczną i syntetyczną.

  • Pierwsza z nich służy uzyskaniu dokładnego i aktualnego obrazu procesów wchodzących w zakres projektu.
  • W drugiej fazie procesy analizowane są pod kątem ilościowym i jakościowym oraz porównywane z innymi znanymi praktykami, celem znalezienia słabych i mocnych stron każdego z nich. W tej fazie określane są tzw. wymagania biznesowe wobec rozwiązań informatycznych.
  • W trzeciej fazie, na podstawie wniosków uzyskanych w dwóch poprzednich, za pomocą specjalistycznych narzędzi prowadzona jest symulacja i optymalizacja procesów.
  • W modelowaniu i symulacji procesów stosujemy techniki BPMN, Aris, techniki obiektowe oparte o UML przy użyciu specjalistycznych narzędzi, takich jak Aris Platform, Enterprise Architect, Visual Paradigm.

Modelowanie zaczyna się od sporządzenia diagramu wartości dodanej takiego jak np. ten:

Potem każdy z procesów szczegółowych jest modelowany w postaci diagramu BPMN (przykład poniżej). Następnie przeprowadzona jest symulacja i optymalizacja modeli.

Symulacja i optymalizacja modelu procesu jest sama w sobie procesem iteracyjnym podczas którego przeprowadza się strojenie procesu usuwając tzw. „wąskie gardła”